Általános Szerződési Feltételek

Apps World Apps Általános Szerződési Feltételek

Az Apps World Apps ("Szolgáltatás")használatával egyidejűleg, minden felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az Apps World Apps Általános Szerződési Feltételeit, az összes szolgáltatással kapcsolatban amit az Apps World Apps nyújt.

Az Apps World Apps fenntartja magának annak jogát, hogy az Általános Szerződési Feltételeket időről időre frissítse és módosítsa. Minden új funkció növeli, illetve fokozza a jelenlegi szolgáltatást, beleértve az új eszközök és források létrehozását, melyekre az Általános Szerződési Feltételek szintén vonatkoznak. A Szolgáltatásnak változtatás utáni további használata, az új feltételek elfogadását jelentik a felhasználó részéről. A legújabb Általános Szerződési Feltételek mindenkor a következő címen érhetők el:http://www.appsworldapps.com/terms-of-service.html.

Az Általános Szerződési Feltételek bármely pontjának megsértése az Ön Fiókjának azonnali megszüntetését vonja maga után. Mivel az Apps World Apps tiltja a törvénybe ütköző magatartást, a Szolgáltatást igénybe vevő felel az általa közölt tartalmi és képi megjelenítésekről és saját felelőségére használja az Apps World Apps szolgáltatásait.

A Szolgálatás igénybevételének feltételei

  • A Szolgáltatást csak 13 évet betöltött személyek használhatják.
  • Személyek használhatják, nem robotok. A robotok, vagy más automatizálással való regisztrálás és használat nem engedélyezett.
  • A felhasználónak meg kell adnia a teljes, hivatalos nevét, egy érvényes e-mail címet, és más a szolgáltató által igényelt adatokat, melyek a feliratkozáshoz szükségesek.
  • A felhasználó felelős a saját fiókja adatainak, felhasználónevének, jelszavának, titokban tartásáért. Az Apps World Apps nem lehet felelős és nem vonható felelősségre, nem vállal felelősséget semmilyen kárért amely a felhasználó biztonsági kötelezettségnek elmulasztása okán következett be.
  • A felhasználó felelős az összes megjelenített tartalomért és minden tevékenységért, mely a fiókjában történik (még abban az esetben is amikor a tartalom feltöltését más, a fiókjához hozzáférésre jogosult személy végzi el, a felhasználó helyett.)
  • A felhasznáó nem használhatja a Szolgáltatást törvénybe ütköző vagy jogosulatlan célra. Nem sérthet törvényt a Szolgáltatás igénybevétele alatt (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvényeket).

Fizetések és visszatérítési feltételek

Egy érvényes bankártya szükséges.

Nem igényelhető semmilyen visszatérítés az indulási költségekből / egyszeri fejlesztési díj, valamint a részben vagy fél hónapig igénybe vett Szolgáltatás díjaiból. Annak érdekében, hogy mindenki egyforma elbánásban részesüljön, semmilyen kivételtétel nem lehetséges.

A díjak nettó összegek, semmilyen adót nem foglalnak magukban. A Szolgáltatást igénybe vevő felelős a tevékenységének megfelelően, az illetékeket és adókat a hivatalos szervek felé megfizetni.

Az Apps World Apps minden üzletileg ésszerű erőfeszítést meg fog tenni annak érdekében hogy az applikációkat minden mobil platformon engedélyezzék. Habár a Szolgáltató fejlesztői által létrehozott applikációk engedélyezésének százaléka nagyon magas, nem tudunk garanciát vállalni arra vonatkozóan, hogy az adott applikációt engedélyezni fogják. Amennyiben az applikációját visszautasítaná a megfelelő mobil platform jogában áll megszüntetni fiókját, habár visszafizetést semmilyen körülmények között nem tudunk biztosítani az Ön számára.

Lemondás és felmondás

Kizárólag a szolgáltatást igénybe vevő felelős a fiókjának/számlájának lemondásáért.

A fiók/számla írásban való lemondását tudjuk figyelembe venni. Annak érdekében, hogy lemondhassa szolgáltatásunka, kérem vegye fek a kapcsolatot területi képviselőjével.

Lemondás után minden tartalom törlésre kerül rendszerünkből és az IOS és Android áruházakból. Amennyiben a törlés megtörtént,az adatok elvesznek, ezért ezeknek visszaállítására nem lesz lehetőség.

Amennyiben a lemondás a már befizetett hónap vége előtt megtörténik, a lemondás azonnal érvényesítésre kerül és a következő havi díj már nem kerül levonásra az Ön számlájáról.

Az Apps World Apps, saját belátása szerint, jogosult a Szolgáltatást igénybe vevő fiókját felfüggeszteni, vagy felmondani és megtagadni a Szolgáltatás azonnali, és/vagy jövőbeni igénybevételét. A Szolgáltatás felmondása a fiók deaktiválását, vagy törlését, illetve a hozzáférés megtagadását vonja maga után.

Az Apps World Apps fenntartja annak jogát, hogy visszautasítsa a Szolgáltatást bárkinek, bármikor, bármilyen okból kifolyólag.

100%-os elégedettségi garancia feltételek

Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevő, bármilyen okból, elégedetlen az applikációval az első hónap eltelte előtt, az Apps World Apps, kérdés nélkül visszafizeti, az első havi díj 100%-át a Szolgáltatást igénybe vevő részére. Az Apps Word Apps fejlesztői és rendszere által létrehozott applikációk mögött egy 100%-os elégedettségi garancia áll.

Ez a garancia nem érvényes az egy hónapon túli Szolgáltatás igénybevétele utáni hónapokra, csak az Apps World Apps Szolgáltatás igénybevételének első hónapjára érvényes.

A Szolgáltatás és az árak módosítása

Az Apps World Apps fenntartja annak jogát, hogy bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül, időről-időre megváltoztassa, vagy megszüntesse, átmenetileg vagy véglegesen, a szolgáltatást (vagy a szolgáltatás bármely részét).

Az Apps World Apps nem vállal felelősséget a Szolgáltatást igénybevevő, vagy bármely harmadik fél részére a változtatásokért, árváltozásért, felfüggesztésért, vagy megszüntetésért a Szolgáltatásra vonatkozóan.

Időről időre, az Apps World Apps frissítést vihet véghez az az Apps World Apps alkalmazásaiban, melynek következtében hozzáad, módosít, és/vagy eltávolít különböző funkciókat az applikációkból. A frissítések történhetnek automatikusan kevés, vagy semmilyen tájékoztatás mellett, ugyanakkor az Apps World Apps mindent tőle telhetőt elkövet annak érdekében hogy előre tájékoztassa Önt a közeli változtatásokról és annak részleteiről.

Szerzői jog és tulajdonosi tartalom

Nem igénylünk szerzői vagy tulajdonosi jogot az Ön által biztosított anyagokra, melyeket Szolgáltatásunk igénybevételekor, rendszerünkben használ fel. Profilja és a feltöltött anyagok az Öné maradnak, habár az Apps World Apps rendszerét használva applikációjának létrehozására, beleegyezik abba, hogy mások is lássák és megoszthassák tartalmát.

Az Apps World Apps nem írja elő, hogy milyen tartalmat vigyen fel a rendszerbe, de az Apps World Apps és fejlesztőinek jogában áll (de nem kötelességük), saját belátásuk szerint elutasítani, vagy eltávolítani bármilyen tartalmat mely a Szolgáltató felületeiről válik elérhetővé.

A Szolgáltatás megjelenése és kinézete jogi védelem alatt áll 2013 Apps World Apps . Minnden jog fenntartva. Bármely HTML/CSS rész, vagy látványelemek lemásolása, felhasználása,irásbeli engedélyezés nékül tilos.

Az Apps World Apps elérhetővé tesz egy softwaret az Ön számára a Szolgáltatás részeként.  A software használata során a benne megtalálható elemek saját részre felhasználhatók. Ezek tartalmazzák az összes fájlt, képet, melyet a software tartalmaz, vagy Ön létrehoz vele. A felhasználás nem vonatkozik kereskedelmi felhasználásra, kizárólag saját részre használható.  az Apps World Apps nem adja át a szellemi tulajdon jogát ezáltal. A Szolgáltatást igénybe vevő nem adhatja el, sokszorosíthatja, vagy adhatja tovább a softwaret, vagy részre bontott elemeit.

Ön engedélyt ad az Apps World Apps számára, hogy az Ön által a Szolgáltatásnak küldött anyagokat használja.  Felhasználási jogot biztosít az Ön által posztolt anyagok felhasználására, letöltésére , megjelenítésére, előadáson való bemutatására, továbbításra, vagy más módon való terjesztésre. Engedélyezi a Szolgáltatás felületein lévő tartalmának az Apps World Apps leányvállalatainak, tisztségviselőinek, igazgatóinak, alkalmazottainak, tanácsadóinak, ügynökeinek, képviselőinek korlátozás nélkül, a jogot, hogy másolják, terjesszék, átvegyék, nyilvánosan bemutatássák, nyilvános előadásra vigyék, reprodukálják, szerkesszék, lefordítsák, és formázzák a felhasználói tartalmat, melyért az Apps World Apps kompenzációt nem ad.

A Szolgáltatás használatával Ön elfogadja, hogy törvénytisztelő módon cselekszik, és tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogát a mindenkor irányadó és a vonatkozó jogszabályok szerint, úgymint a szerzői jog, védjegy, szabadalom, kereskedelmi titok és tulajdon és a szellemi tulajdon vonatkozásában. Ön vállalja, hogy nem tölt fel, le, megjelenítésre, továbbításra, vagy más módon nem terjeszt semmiféle olyan információt vagy tartalmat, mely sérti bármely fél szerzői jogát, védjegyét, szabadalmát, kereskedelmi titkokat, vagy egyéb szellemi tulajdon vagy tulajdonosi jogait. Kizárólagos felelősséggel tartozik bármely törvény megsértése esetén az említett területeken bármilyen tartalmat ad meg, postai úton, vagy továbbítja, vagy biztosítja, vagy továbbítják a felhasználói név vagy a felhasználói azonosítója alapján. Annak bizonyítása, hogy a tartalom nem sérti a törvényeket vagy a szellemi tulajdonjogokat kizárólagosan a Szolgáltatást igénybe vevő kötelessége.

Minden Apps World Apps tartalom mely a weboldalon található, a software és a Szolgáltatás az Apps World Apps tulajdona és a nemzetközi jog által védett

Általános feltételek

A Szolgáltatás használata A felhasználó saját felelősségére történik. A szolgáltatást egy "ahogy van" és "elérhető" alapon működik.

Technikai támogatás csak e-mailben. A technikai támogatás e-mail címe: support@appsworldapps.com.

A Szolgáltatást igénybe vevő felhatalmazza a Céget, hogy használja, újrahasználja és másokat is feljogosítson az Ön tartamának a másolására, vagy médiában való felhasználására, bemutatására.

Tudomásul veszi, hogy az Apps World Apps igénybe vesz harmadik fél értékesítőket, hosting partnereket hogy bitosítsa a megfelelő hardware, software, hálózati, tárolási, és az ehhez kapcsolódó technológia futtatásához szükséges a Szolgáltatás működtetéséhez.

Nem módosítja, adaptálja a Szolgáltatást egy másik honlapon, hogy tévesen azt jelezze, hogy az Apps World Apps Szolgáltatásához tartozik.

Ne reprodukálja, másolja le, értékesítse, vagy használja bármely részét a Szolgáltatásnak, ne adjon hozzáférést a Szolgáltatáshoz az Apps World Apps kifejezett írásos engedélye nélkül.

Lehet, de nem kötelező, hogy eltávolítsuk , a saját belátásunk szerint jogellenes, sértő, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, pornográf, obszcén vagy más módon kifogásolható, tartalmat, vagy azokat amelyek sértik bármely fél szellemi tulajdonjogát vagy a jelen Szerződési Feltételeket .

Szóbeli, fizikai, írásbeli vagy más visszaélés (beleértve a fenyegetést visszaélés vagy megtorlás) az Apps World Apps ügyfelei részéről, az alkalmazott, tag, vagy tisztviselő irányába az azonnali számla megszüntetéséhez vezet.

Ön tudomásul veszi, hogy a technikai feldolgozása és továbbítása a Szolgáltatás adatainak, beleértve a tartalmat, létrejöhet nem titkosított módon, különböző hálózatokon keresztül, és megfelelő változtatásokkal , alkalmazkodva a kapcsolódó hálózatok és eszközök műszaki követelményeihez .

Nem szabad feltölteni, posztolni, hosztolni, vagy továbbítani kéretlen e-maileket, SMS-eket, vagy "spam" üzeneteket.

Nem megengedett bármilyen férgeket, vírusokat vagy romboló kódokat továbbtani a rendszeren keresztül .

Az Apps World Apps nem garantálja, hogy (i) a szolgáltatás az egyéni igényeknek megfelelő, (ii) a szolgáltatás folyamatos, időszerű, biztonságos vagy hibamentes, (iii) az eredmények, a szolgáltatás igénybevételével pontosak és megbízhatóak, (iv) a minősége szerint olyan termékeket, szolgáltatásokat, információkat, vagy egyéb anyagokatt vásárolt vagy nyert, hogy a szolgáltatás megfelel az elvárásoknak, és (v) a hibákat a Szolgáltatás igyekszik kijavítani.

Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apps World Apps nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, következményes, vagy példamutató kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, az elmaradt haszon, jó hírnév, használat, adatok vagy egyéb immateriális veszteséget (még akkor sem ha, Az Apps World Apps tájékoztatta az ilyen károk lehetőségéről), a következő szerint: (i) a szolgáltatás igénybevételének vagy a használatának képtelensége, (ii) a szolgáltató helyettesítő árukat és szolgáltatásokból származó javakat, adatokat, információkat vagy szolgáltatásokat vásárolt vagy állított elő, vagy kapott üzeneteket, illetve ügyletek lépett át, vagy , (iii) a jogosulatlan hozzáférőnek küldött adatot, (iv) bármely harmadik fél sértő kijelentéséért vagy magatartásáért, (v) vagy a szolgáltatás bármilyen más ügyeiben .

Az Apps World Apps gyakorolni vagy érvényesíteni fogja jogát az Általános Szerződési Feltételek szerint. A jelen Általános Szerződési Feltételek teljes megállapodást képeznek Ön és az Apps World Apps között és szabályozzák a Szolgáltatás használatát, felülírva minden korábbi megállapodást Ön és az Apps World Apps között (beleértve, de nem kizárólagosan, minden korábbi változatát a Szerződési Feltételeknek.)

©2013 AppsWorldApps.com - Mobil Applikációk & mobil oldalak kis- és középvállalkozások számára.
^ Az Oldal Elejére